درب آکاردئونی

ویژگی این مدل از درب آکاردئونی پوشش فضای وسیع ورودی و اشغال نکردن فضای داخل این مکان می باشد.

درب آکاردئونی که در تصویر زیر مشاهده می شود،عملکردی مانند درب گردان ولی با ضریب امنیت بالاتر را دارا می باشد.

درب آکاردئونی مدرن و استفاده از تسمه به شکل قوطی با مدل دوضرب دوبل و رنگ مشکی کوره ای براق.

درب آکاردئونی با دوام ، این امر با  فاصله ی مناسبی که بین تسمه های عمودی مورداستفاده در آن وجود دارد میسر شده است.

درب آکاردئونی مورد نظر در تصویر مقابل دهانه ای حدود 25متر را با کمترین فوت وقت و هزینه پوشش داده است،ریل پایین مورد استفاده در این درب از نوع عالی  و چزخ دار می باشد.

درب آکاردئونی با مدل سه لوزی دوبل مورد استفاده در پارکینگ،آپارتمان و ...

درب آکاردئونی که در تصویر زیر مشاهده می شود،ترکیب دو درب فلزی و درب آکاردئونی می باشد.

درب آکاردئونی و مشاهده خم دوبل تسمه در میانه های درب آکاردونی ؛این تصویر مراحل قبل از رنگ کاری را نشان می دهد.

درب آکاردئونی با عناصر اریب میانی و متقاطع در ابتدا و انتهای عناصر مورد استفاده در درب آکاردئونی تصویر زیر.

درب آکاردئونی و جزئیات خم کاری در مقطع که در تصویر مشاهده می شود.