درب فلزی با طرح اسپیرال

درب فلزی با  طرح تیرک های کله قوچی

درب فلزی طرح چهار خانه درهم

درب فلزی با طرح خورشید

 فرفوژه های نورد شده آماده شده برای نصب روی درب فلزی

درب فلزی حیاط با طرح گل آفتاب گردان

درب فلزی با طرح لاله

درب فلزی یک لنگه با طرح مارپیچ

درب فلزی  پارکینگ با طرح مشبک

 تمامی این مدل درب های فلزی در صنایع فلزی کاوه قابلیت تولید و اجرا را دارا می باشند.