درب فلزی با مدل پروانه

این مدل از سری درب های فلزی ،باالهام  از  شکل بال های پروانه طراحی شده است.

قابلیت نصب حفاظ روی این درب  فلزی وجود دارد .  .برای نصب حفاظ روی این درب فلزی ابتدا بر روی در شاسی کشی انجام می شود.

درقسمت سرستون های درب،امکان نصب چراغ و آباژور های نور وجود دارد.

قابلیت طراحی این درب فلزی  درابعاد مختلف باتوجه به ارتفاع  دیوار مورد نظر که فنس ها روی آن نصب میشوند امکان پذیر می باشد. 

خم های موجود دراین طرح بصورت کوره ای انجام شده وبه هیچ وجه امکان شکستن ویاگسستگی در اجزای آن ها  وجود ندارد.

طول درب نفر رو این درب فلزی  110 سانتی متر می باشد و ارتفاع درب نفرو  2.5متر دربالا ترین قسمت و ارتفاع 2.2متر در کناره  می رسد.وزن قسمت نفر رو درب فلزی 110کیلو گرم و  وزن با با چهار چوب این درب فلزی  157کیلو گرم میباشد.

قسمت دولنگه ماشین رو این درب فلزی با طول های 3،3.3و3.5متر عرضه میشود که ارتفای کنار قسمت دولنگه درب ماشین رو 2.2متر و در قسمت تاج قوس در(وسط)به 2.7 متر میرسد،وزن این درها به ترتیب 300،375و330کیلوگرم  می باشد،که وزن با چهارچوب قسمت دو  لنگه درب فلزی به ترتیب 400،375و430کیلوگرم است.

طول ستون های در فلزی با مدل پروانه  35سانتی متر،ارتفاع ستون در وسط2.5متر و در کناره ها 2.2متر می باشد،وزن این ستون100کیلو گرم است.

در های فلزی دارای فنس هم می باشند که این فنس ها با طول 2.45متر و ازتفاع کناره 1.6متر و ارتفاع وسط 2.1متر از روی دیوار سنگی ،همچنین وزن 100کیلو گرم عرضه میشود.
از این درب فلزی بسیار زیبا را می توان در ساختمان های مسکونی، تجاری و اداری استفاده کرد...