مشخصات فنی درب فلزی مدل 3221

درقسمت سرستون های درب،امکان نصب چراغ و آباژور های نور وجود دارد.(در تصویر قابل مشاهده است)

قابلیت طراحی این درب فلزی درابعاد مختلف باتوجه به ارتفاع  دیوار مورد نظر که فنس ها روی آن نصب می شوند امکان پذیر می باشد. 

بر روی این ذرب امکان نصب انواع  حفاظ وجود دارد.

خم های موجود دراین طرح بصورت کوره ای و با دستگاه نورد انجام شده وبه هیچ وجه امکان شکستن و یاگسستگی در اجزای این خم ها وجود ندارد.

طول درب نفر رو(یک لنگه) این درب فلزی  110 سانتی متر می باشد و ارتفاع درب نفرو  250سانتی متر درکل روی سطح درب نفر رو می باشد.وزن قسمت نفر رو درب فلزی 100کیلو گرم و  وزن با با چهار چوب این درب فلزی  157کیلو گرم است.

قسمت دولنگه ماشین رو این درب فلزی با طول های 3 و3،3و3.5متر عرضه میشود که ارتفای کناره ی  قسمت دولنگه درب ماشین رو 250 سانتی متر و در قسمت تاج قوس در(وسط)به 300سانتی  متر می رسد،وزن این درها به ترتیب 375،340و395کیلوگرم  می باشد،که وزن با چهارچوب قسمت دو

 لنگه درب فلزی به ترتیب 450،410و470کیلوگرم است.

طول ستون های در فلزی با مدل 3221 با طول 35سانتی متر،ارتفاع ستون در وسط280سانتی متر و در کناره ها 250سانتی متر می باشد،وزن این ستون ها 100کیلو گرم است.

در های فلزی دارای فنس هم می باشند که این فنس ها با طول 160سانتی متر و  ارتفاع در کل دهانه 150سانتی متر از روی دیوار سنگی ،همچنین وزن 100کیلو گرم عرضه میشود.

در پشت این درب های فلزی امکان نصب شیشه ،انواع ورق ها اعم از آلومینیومی و...وجود دارد.
از این درب فلزی بسیار زیبا را می توان در ساختمان های مسکونی، تجاری و اداری استفاده کرد...

امکان ساخت و عرضه این درب فلزی در صنایع فلزی کاوه فراهم شده است.منبع sfkco.blog.ir