درب کرواتی


اجزای این درب فلزی شبیه به طرح کروات میباشد و..

طول درب نفر رو این درب فلزی  110 سانتی متر می باشد و ارتفاع درب نفرو  2.5متر درکل سطح روی در که مسطح است  می رسد.وزن قسمت نفر رو درب فلزی 110کیلو گرم و با چهار چوب 157کیلو گرم میباشد.

قسمت دولنگه ماشین رو درب فلزی با طول های 3،3.3و3.5متر عرضه میشود که ارتفای کنار قسمت دولنگه درب ماشین رو 2.5متر و در قسمت تاج قوس در(وسط)به سه متر میرسد،وزن این درها به ترتیب 340،374و395متر می باشد،که وزن با چهارچوب قسمت دو  لنگه درب فلزی به ترتیب 410،450و470کیلوگرم است.

طول ستون های در فلزی کرواتی 35سانتی متر،ارتفاع ستون در وسط2.8متر و در کناره ها 2.5متر می باشد،وزن این ستون100کیلو گرم است.

در های فلزی دارای فنس هم می باشند که این فنس ها با طول 1.6متر و ازتفاع کناره 1.5متر از روی دیوار سنگی 90سانتی متری و همچنین وزن 100کیلو رم عرضه میشود
از این درب فلزی بسیار زیبا را می توان در ساختمان های مسکونی، تجاری و اداری استفاده کرد...