درب فلزی مدل لوکس 

درقسمت سرستون های درب،امکان نصب چراغ و آباژور های نور وجود دارد.(در تصویر قابل مشاهده است)

قابلیت طراحی این درب فلزی  درابعاد مختلف باتوجه به ارتفاع  دیوار مورد نظر که فنس ها روی آن نصب میشوند امکان پذیر می باشد. 

خم های موجود دراین طرح بصورت کوره ای انجام شده وبه هیچ وجه امکان شکستن ویاگسستگی در اجزای این خم ها  وجود ندارد.

طول درب نفر رو(یک لنگه) این درب فلزی  110 سانتی متر می باشد و ارتفاع درب نفرو  280سانتی متر دربالا ترین قسمت و ارتفاع 240سانتی متر در کناره  می رسد.وزن قسمت نفر رو درب فلزی 150کیلو گرم و  وزن با با چهار چوب این درب فلزی  195کیلو گرم میباشد.

قسمت دولنگه ماشین رو این درب فلزی با طول های 3 و3،3و3.5متر عرضه میشود که ارتفای کنار قسمت دولنگه درب ماشین رو 240 سانتی متر و در قسمت تاج قوس در(وسط)به 315سانتی  متر می رسد،وزن این درها به ترتیب 480،435و510کیلوگرم  می باشد،که وزن با چهارچوب قسمت دو

 لنگه درب فلزی به ترتیب 585،530و620کیلوگرم است.

طول ستون های در فلزی با مدل کنگری با طول 45سانتی متر،ارتفاع ستون در وسط290سانتی متر و در کناره ها 240سانتی متر می باشد،وزن این ستون195کیلو گرم است.

در های فلزی دارای فنس هم می باشند که این فنس ها با طول 170سانتی متر و ازتفاع کناره 140سانتی متر و ارتفاع وسط 190سانتی متر از روی دیوار سنگی ،همچنین وزن 155کیلو گرم عرضه میشود.
از این درب فلزی بسیار زیبا را می توان در ساختمان های مسکونی، تجاری و اداری استفاده کرد...

امکان ساخت و عرضه این درب فلزی در صنایع فلزی کاوه فراهم شده است.