نمونه های اجرا شده حفاظ بوته ای

حفاظ بوته ای پروژه دارآباد

مدل حفاظ: حفاظ بوته ای درجه یک

رنگ حفاظ: سفید براق  باکد رنگPE-135

درجه براقیت رنگ: 5±90 (براق)

نوع رنگ: رنگ الکترواستاتیک (کوره ای)  با پوشش فام درجه یک

تراکم حفاظ: 14 ردیف اصلی در هر شاخه حفاظ بوته ای

وزن هر شاخه: حدودا 28 کیلوگرم

طول هر شاخه: 200سنتی متر

ارتفاع حفاظ: 75 سانتی متر

عرض حفاظ: 50 سانتی متر

نوع جوش: CO2

سایز میلگرد: 10 میلی متر

مقطع برش پیکان ها: 2-4 سانتی متر

حفاظ بوته ای ساختمان  ده ونک

مدل حفاظ: حفاظ بوته ای (شاخ گوزنی)

رنگ حفاظ: سفید براق باکد رنگ  PE-135

درجه براقیت رنگ: 5±90 (براق)

نوع رنگ: رنگ الکترواستاتیک (کوره ای)  با پوشش فام درجه یک

تراکم حفاظ: 14 ردیف اصلی در هر شاخه

وزن هر شاخه: حدودا 33 کیلوگرم

طول هر شاخه: 200سانتی متر

ارتفاع حفاظ: 90 سانتی متر

عرض حفاظ: 50 سانتی متر

نوع جوش: CO2

سایز میلگرد: 10 میلی متر

سطح مقطع برش پیکان ها: 2-4 سانتی متر