درب آکاردئونی که در تصویر زیر مشاهده می فرمایید،در تمامی مراحل ساخت و تولید که شامل برش تسمه ها،خمکاری،پرچ زدن قطعات به یکدیگر و در آخر جوشکاری با دستگاه های پیشرفته ی اتوماتیک انجام میشود.

تسمه های این درب آکاردونی دارای 3 خم اضافی بع علت رفع کردن تکان های احتمالی و لق زدن بر روی ریل حرکتی در هنگام استفاده است.

ریل تحتانی  این درب آکاردئونی از پروفیل های 10*30ساخته شده است.هم چنین در دماغه(قسمتی از در که روی نمای قاب قرار می گیرد و به منظور جلوگیری از حرکت بیش از اندازه پیش بینی می شود)این درب آکاردئونی نیز از پروفیل 10*30 استفاده شده است.در ریل فوقانی این درب از ورق 5میلی متر استفاده شده است،که بلبرینگ ها جهت سهولت حرکت در ب آکتردئونی بر روی این قسمت نصب می شوند.این بلبرینگ ها از نوع cmهستند.

برای اتصال تسمه های اجزی این درب آکاردئونی به یکدیگر از دستگاه پرچ زن ماتریسی استفاده می شود،این دستگاه وظیفه پرچ کردن اتصالات با گل پرچ را به یکدیگر دارد.قظر سوراخ های ایجاد شده برای پرچ 7میلی متر و قطر پرچ های استفاده شده برای اتصال اجزا به یکدیگر 6.5میلی متر است.

به طور کلی سایز تسمه های (تسمه ها جزءاصلی ساختار درب اکاردئونی می باشند)مورد استفاده در ساخت این نوع درب های آکاردئونی تسمه هایی به عرض 6میلی متر و پهنای 2سانتی متر میباشند که این تسمه ها در ابتدا و انتها ی راستای خود گرد و پرس شده اند.

دستگیره این درب اکاردئونی به صورت جدا گانه  تراش داده شده و بعد از اتمام مراحل ساخت درب اکاردئونی و در استپ آخر بر روی این درب آکاردئونی نصب می شود می شود.

تسمه های این درب آکاردئونی قابلیت رنگ کاری انواع رنگ های موجود در بازار اعم از زد زنگ شدن،رنگ های استخری ،رنگ کاری به روش سنتیو با قلم و فرچه و در آخر رنگ الکترو استاتیک(کوره ای )را دارا می باشد.

 در باره ی وزن این درب ها این نکته شایان ذکر می باشد که وزن این درب های اکاردئونی بین 28کیلوگرم تا 35کیلوگرم بسته به میزان طول بازشو متغیر می باشد.(برای درب های با طول بین 85 تا 105سانتی متر)،وزن درب های خاص که شامل در بهای با دهانه های زیاد و درب های مدور و چند ضلعی می باشد،به میزان مصالح مورد استفاده متفاوت می باشد.